Lösningsfokus VT 21

Arrangör Västerås stad
Tid 2021-02-25 19:002021-08-01 19:00
Plats Digitalt, Västerås
Grundutbildning pedagog förmiddag
 
Grundutbildning pedagog eftermiddag
 
Fördjupningsutbildning
 
Pilotklass
 
Konferens
 
Öva på att coacha, arbetsalliansen
 
Öva på att coacha, icke vetande
 
Öva på att coacha, uppföljning
 
Öva på att coacha, vad händer i kroppen
 

Grundutbildning i Lösningsfokuserat förhållningssätt

Inställd, ersatt av digital version

Människor beskriver sig ofta som lösningsfokuserade när de i själva verket jobbar utifrån ett problemorienterat perspektiv. Vad är skillnaden och hur jobbar du?

Välkommen till 5 träffar där vi tittar på vad det innebär att jobba lösningsfokuserat och hur det coachande samtalet kan vara till nytta i utvecklings- och förändringsprocesser.

Du kommer att få grundläggande kunskaper i arbetssättet och även få ta del av exempel där man använt sig av förhållningssättet i olika delar av verksamheten. Efter avslutad utbildning har du möjligheten att fördjupa dig ytterligare i samtal och verktyg om så önskas.

 

Övergripande mål för utbildningen

Grundläggande kunskaper i Lösningsfokuserat arbetssätt/förhållningssätt
Ökad kompetens i grundläggande samtalstekniker
Skillnaden mellan problemfokus och lösningsfokus
Öka deltagarnas kompetens i att hålla coachande samtal
Ge deltagarna nya frågebatterier
Enkla och komplexa problem/utmaningar
Grundläggande kunskap i systemteoretiskt tänkande

Datum för utbildningen
Förmiddagsgrupp: 23/2, 10/3, 24/3, 14/4 och 10/5
Eftermiddagsgruppen: 24/2, 9/3, 23/3, 14/4 och 10/5

Genomförande
Då denna utbildning genomförs digitalt så krävs att varje deltagare har en egen dator vid utbildningstillfällena. Utbildningen kommer innehålla en del teoriavsnitt/reflektioner/diskussioner som genomförs i helgrupp. Men det praktiska momentet att öva på att coacha genomförs en till en precis som vanligt med skillnaden att det sker digitalt denna omgång.
Allt genomförs i Teams 


Fördjupning

Inställd, ersatt av digital version

Denna utbildning tar vid efter grundkursen. Fokus ligger på det enskilda samtalet och passar dig som vill fördjupa dina kunskaper i grundläggande samtalstekniker.

Välkommen till 3 träffar där vi tillsammans utforskar hur vi formulerar frågor som är till nytta för klienten och vad vi kan göra för att bygga arbetsallians på kort tid med de vi leder.

Innehåll
Det coachande samtalet
Tekniker
Icke-vetande position
Mirakelfrågan
Resursinriktad feedback

Datum för utbildningen: 16/3,30/3, 21/4 och 6/5

Genomförande
Då denna utbildning genomförs digitalt så krävs att varje deltagare har en egen dator vid utbildningstillfällena. Utbildningen kommer innehålla en del teoriavsnitt/reflektioner/diskussioner som genomförs i helgrupp. Men det praktiska momentet att öva på att coacha genomförs en till en precis som vanligt med skillnaden att det sker digitalt denna omgång.
Allt genomförs i Teams


Pilotklasser (lösningsfokus för grupp)

Inställd, ersatt av digital version

Vi söker mellanstadieklasser som vill vara med i ett utvecklingsarbete.

Syftet är att undersöka vilka effekter en miljö som bygger på Lösningsfokuserade principer får för eleverna när det kommer till lärande och psykisk arbetsmiljö. Vi kommer även att utvärdera lärarens arbetssituation.

Vem kan delta? För att kunna delta i detta projekt behöver du som lärare ha grundläggande kunskaper i Lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kan ha gått en av våra utbildningar eller liknande.

Ansökan sker tillsammans med rektor.

Hur går det till? Som deltagare i detta projekt kommer du att ingå i en liten grupp som jobbar tillsammans under kommande läsår. Vi ses vid 3 tillfällen under våren där du kommer att få färdiga verktyg att använda i din klass. Vi erbjuder även stöd under hela läsåret. Projektet kommer att följas upp och utvärderas löpande.

Är du den vi söker eller har du frågor?

Martin.Larsson@vasteras.se eller Mikael.Thunblom@vasteras.se

Datum för de digitala träffarna är: 18/3, 29/3 och 19/4


Genomförande
Då denna utbildning genomförs digitalt så krävs att varje deltagare har en egen dator vid utbildningstillfällena. Utbildningen kommer innehålla en del teoriavsnitt/reflektioner/diskussioner som genomförs i helgrupp. Men det praktiska momentet att öva på att coacha genomförs en till en precis som vanligt med skillnaden att det sker digitalt denna omgång.
För dig som vill ha uppföljning/handledning kring ditt arbete med klassen så kommer även det att ske digitalt via teams.
Allt genomförs i Teams 


Öva på att coacha

Törstar du efter att få coacha? Hungrar du efter flera verktyg? Då kan vi stilla ditt begär!

 

Under 4 tillfällen under vt 2021 kommer vi att erbjuda möjligheten att träna på det Lösningsfokuserade samtalet. Detta riktar sig till dig som tidigare deltagit i någon av våra utbildningar och vid något tillfälle testat att coacha enligt förhållningsättet. Varje träff kommer även att innehålla ett kort teoriavsnitt och konkreta verktyg för arbete med grupp eller individ.

Träffarna sker digitalt via teams. 

Varje träff är fristående så du kan välja att vara med på en eller flera.

Träff 1: Arbetsalliansen - Avgörande för samtalet? 
Träff 2: Icke vetande position - Vem är expert på vad och varför är det ett viktigt begrepp?
Träff 3: Uppföljning som boostar processer!
Träff 4: Vad händer i kroppen beroende på vilka frågor vi ställer? 

Träffarna är 2 timmar och ligger mellan 14.00-16.00