Utbildning i kognitiv affektiv träning och KAT-kittet

Arrangör Region Norrbotten
Plats Över webb , Online

Eventet stängt för nya bokningar

Välkommen att delta i en utbildning i kognitiv affektiv träning och ett praktiskt verktyg för kommunikation.  

Det praktiska verktyget (KAT-kittet) bygger på Silvan Tomkins och Tony Attwoods teorier om affekter och deras betydelse för vår kommunikation.

Att samtala med barn och ungdomar om deras erfarenheter, tankar och känslor kan vara en utmaning. För en del barn och ungdomar är det dessutom extra svårt att uppfatta och uttrycka känslor, tankar och handlingar, då behövs kunskap och kommunikationshjälpmedel.

Under två halvdagar erbjuder vi en kortfattad genomgång av teorier som ligger till grund för KAT-kittet samt presentation av materialet och exempel på hur det kan användas. Förhoppningen är att detta verktyg ska underlätta deltagarnas kommunikation med barn och unga och skapa förutsättningar till ett mer jämlikt välmående i länet.

Materialet består av en fysisk pärm som ingår i utbildningen (med reservation för att deltagare kan behöva dela på pärmar pga. begränsat antal). 

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som arbetar med, eller möter, barn och unga med svårigheter att uttrycka tankar och känslor. Exempelvis personal inom elevhälsan, särskolan, kulturskolan och ungdomsmottagningar, men även specialpedagoger och hälso- och sjukvårdspersonal mfl. 

Datum och tid: tisdagen den 24 och onsdagen den 25 november kl. 9-12.

Sista anmälningsdag är 8 november.

Kursen är avgiftsfri.

Utbildare är leg. psykolog Ann-Marie Forsell.

Ett fåtal personer kan delta på plats i Piteå, majoriteten av deltagarna deltar via webb. Fördelaktigt om du som deltagare använder headset och sitter ensam vid datorn då vi kommer använda grupprum via webben. Mer information kommer. 

För mer information om verktyget, se länk: https://cat-kit.com/sv/

Utbildningen ges i samarbete mellan Region Norrbotten och Norrbottens kulturskolor och ingår i arbetet med SAM (Samverka Agera Motivera).


Vid frågor kontakta: Cecilia Wagenius, Folkhälsocentrum, Utvecklingsavdelningen, Region Norrbotten. cecilia.wagenius@norrbotten.se