Cityindex Piteå

Arrangör Näringslivsavdelningen
Tid 2020-10-20 08:3010:00
Plats Paviljongen, Piteå Stadshotell, Piteå
Cityindex
 

Politiker, kommunala tjänstemän, fastighetsägare

Anna Forsman, Fastighetsägarna kommer och redovisar sifforna för Piteå.

Vi bjuder på kaffe och macka.

Cityindex – kartlägger utveckling i stadskärnor
Cityindex är en nationell rapport som beskriver utvecklingen för kommersiella verksamheter i våra svenska stadskärnor. Med tanke på de ytterst speciella omständigheter som råder i år kommer årets rapport innehålla fakta och insikter om stadskärnans nuläge, strukturomvandling och framtidsutsikter med fokus på hur coronakrisen påverkar svenska stadskärnor.

Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research, är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges 107 stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.

Presenterar hur stadskärnorna påverkats av coronakrisen
Utöver ordinarie data över utfall för 2019 kommer Cityindex 2020 också presentera hur besöksflödena till stadskärnorna har förändrats och prognoser för hur försäljningen i stadskärnorna har påverkats av coronakrisen. Dessutom kommer stadskärnornas framtidsutsikter i spåren av krisen att behandlas.

Syftet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.


Vid frågor och funderingar kontakta:
Stina Eriksson, Näringslivsavdelningen
0911-69 70 88 eller stina.eriksson@pitea.se

Välkommen!