Presentation av nulägesanalys om segregation i Helsingborg

Arrangör Helsingborgs stad, SWECO och Hållbart Helsingborg
Tid 2020-09-25 13:0015:30
Plats Zoom- länk skickas vid ett senare tillfälle, Helsingborg
Standardbiljett
 

Helsingborgs stad genomför i samarbete med Sweco Society AB en kartläggning och nulägesanalys om segregationen i Helsingborg. Arbetet är en del av den nationella satsningen för att minska och motverka segregation.

Den 25 september presenteras rapporten och vi hoppas att ni vill delta för att samtala om resultaten, dela kunskap med varandra och skapa gemensam förmåga att skapa rätt insatser framöver.   


Du och din organisation är varmt välkomna att delta.

Swecos konsulter kommer att presentera rapporten och tillsammans med Martin Grander leda förmiddagens seminarium.

Martin Grander, bostads- och urbanforskare på Malmö Universitet kommer att ge inspel från relevanta forskningsfält och medskick när det gäller stadens fortsatta arbete.

 ·Sweco presenterar resultaten från nulägesanalysen av segregationen

i Helsingborg.

· Martin Grander reflekterar och ger inspel utifrån sitt forskningsarbete.

· Gemensam diskussion kring följande frågor:

 Vilka är era reflektioner kring att de socioekonomiska skillnaderna ökar mellan olika grupper och mellan olika områden i staden?

Vad ser ni att kommunen kan göra på kort respektive lång sikt för att mot verka   och bryta segregationen? 

Vilka frågor upplever ni är de mest prioriterade att arbeta med?

 

Tid: fredag 25 september kl. 13.00-15.30. Plats: Zoom.

Anmäl dig senast 20 september till mia.norbergnguyen@helsingborg.se. Det är viktigt att du anmäler dig i tid för att vi ska kunna planera seminariet och gruppdiskussionerna på bästa sätt.

 

Välkomna

Helsingborgs stad i samarbete med samverksplattformen Hållbart Helsingborg - med alla de fem sektorerna i samhället, som ska bygga kunskap och lärande för förändring mot ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Helsingborg.