Digital tentamen - för tentavakter

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Plats Via e-möte i Teams, Online
Anmälan: 11/11, kl. 10:00 - 11:30
 
Anmälan: 16/11, kl. 13:00 - 15:00
 

Digital tentamen - för tentavakter

DUGGA.se är högskolans systemlösning för digital tentamen. Inom E-tentaprojektet så kommer tentavakter internutbildas hur digital tentamen går till för studenter, administratörer och tentamensvakter. 

Du som tentamensvakt kommer prova på att själv göra en demo-tentamen för att se hur studenten gör sin tentamen på dator.

Alla tentamensvakter som ska jobba med digital tentamen genomgår detta kompetensutvecklingstillfälle och blir därmed även certifierade för jobba med E-tentor.

Vi kommer löpande i E-tentaprojektet att uppdatera stöd- och supportmaterial samt instruktionsfilmer som både tentamensvakt och student kan ha nytta av.Innehåll och upplägg

Svara på din första digitala tenta: Alla tentavakter provar på att besvara en digital tenta som simulerad student.

Rutiner vid digital tentamen: Vi tar upp vilka rutiner som avviker från papperstenta och vad som gäller för digital tentamen, när tentan görs med en dator. Vi tar även upp vilka regler och kommande policy kring salstentamen som kommer förändras.
Frågor och diskussion vid workshop 
  • Hur används digital tentamen och vilka frågetyper finns.
  • Vad är en säker webbläsare.
  • Vilka tekniska problem finns och hur kan de lösas.


Innan träffen, se denna videofilm från Göteborgs universitet. Hur går en digital salstentamen till för studenter?

Innan träffen, läs och kolla igenom hjälp-wikin för Dugga här och titta på frågetyperna och se gärna en eller två videofilmer t ex om genomföra prov eller planera provtillfälle via Snabbguider i hjälpwikin: https://dugga.cloud.xwiki.com/xwiki/bin/view/Main/?language=sv 
Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Vi är i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och då tar vi upp till 10 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator.

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061