Det robusta Helsingborg - slutseminarium

Arrangör Miljöförvaltningen Helsingborgs stad
Tid 2020-09-25 09:0010:30
Plats Teams (länk skickas ut efter anmälans slutdatum)
Det robusta Helsingborg - slutseminarium
 

År 2035 ska Helsingborg ha uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser, år 2045 ska Sverige ha gjort detsamma.
För att möjliggöra den ambitionen krävs en förändring av vårt beteende, nya lösningar och ny teknik. 

Vi behöver ställa om samhället och ha ett robust energisystem som klarar både omställningen, befolkningsökningen och en ökad efterfrågan på hållbar och tillgänglig energi åt alla. År 2050 väntas det bo 200 000 personer i Helsingborgs kommun. Det är en framtidsbild som kräver ett nytt förhållningssätt. 

Projektet Det robusta Helsingborg utreder hur omställningen av energisystemet kan påverka Helsingborg och rekommenderar sedan hur vi kan arbeta för att möjliggöra omställningen. Arbetet har varit ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och Öresundskraft med finansiering från Energimyndigheten. 

Rekommendationerna från projektet riktar sig till Helsingborgs stad och dess bolag, men är även relevanta för företag och privatpersoner.

  • Projektledare Klara Kylhammar presenterar resultaten och rekommendationerna från Det robusta Helsingborg.
  • Sandra Johanne Selander, Klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne, ger kommentarer på arbetet och berättar om Länsstyrelsens regeringsuppdrag och om förutsättningarna för att trygga elförsörjningen i Skåne.
  • Frågestund – frågor kan ställas till både Klara Kylhammar och Sandra Johanne Selander