Ökad trygghet för visselblåsare,

Arrangör TI Sverige
Tid 2020-08-20 15:0016:00
Plats Seminariet sker över Zoom, Online
Anmälan till seminariet
 

Välkomna till ett webbaserat seminarium den 20 augusti om Ökad trygghet för visselblåsare, dvs slutbetänkandet från utredningen om Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (det sk. visselblåsardirektivet). 


Den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö och huvudsekreteraren Per Larsson deltar i ett samtal tillsammans med TI Sveriges ordförande Ulrik Åshuvud. Utredningen föreslår en ny lag och en kompletterande förordning som genomför direktivets krav på säkerhet för den som rapporterar och i vissa avseenden ger ett starkare skydd än direktivets minimikrav. Lagstiftningen innehåller bland annat krav på rapporteringskanaler för alla arbetsgivare med fler än femtio anställda – både inom offentlig och privat sektor – och sekretesskydd för den rapporterande.

Samtalet fokuserar på de förändringar som enligt utredningen krävs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden i förhållande till direktivet. Exempel på särskilda utmaningar i den svenska kontexten kommer också att diskuteras. 

Sista datum för anmälan: 18 augusti 2020
Utskick av anslutningslänk till anmälda: 19 augusti 2020