Föräldrautbildning-grundutbildning del 2

Arrangör Pedagogiska hörselvården
Plats Pedagogiska hörselvården Stadsviken, plan 3, Luleå
Föräldrautbildning-grundutbildning del 2
 

11 november 2020

Anordnas en föräldrautbildning-grundutbildning del 2 för föräldrar till barn och ungdomar med hörselnedsättning

Innehållet är en fördjupning/vidareutveckling av grundutbildning del 1

Olika yrkesprofessioner inom hörselvården medverkar såsom specialpedagog och teckenspråkslärare
Kursansvarig är en specialpedagog