Rapportsläpp: Skatten och geografin

Tid 2020-06-24 10:0011:00
Seminarium 24 juni kl 10
 

Kommunalskatten varierar betydligt över landet. Trots det får invånare i högskattekommuner inte överlag bättre service. I debatten är det vanligt att utjämningen beskrivs som ett Robin Hood-system där finansiellt pressade kommuner hålls flytande med pengar från välbeställda kommuner. En analys av den kommunala finansieringen över tid visar att det är långt ifrån sanningen. Om det handlar rapporten ”Skatten och geografin – mindre skillnader i kommunalskatt” som Tankesmedjan Tiden presenterar tillsammans med LO.

 

Rapporten är den fjärde av sammanlagt fem underlagsrapporter till Tidens och LO-ekonomernas kommande slutrapport.


Anmäl dig här så skickar vi länk i god tid innan sändningen, som kommer att ske via Tankesmedjan Tidens Facebook-sida.

 

Tid: 24 juni 10:00

 

Rapporten presenteras av författaren under seminariet. Därpå följer kommentarer och analys.


Deltagare:

Gunnar Lantz, rapportförfattare och ekonomihistoriker

Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Lisa Bengtsson, andre vice ordförande i LO

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden

Moderator: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom 


Kommande rapportsläpp i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning:

Marginalskatter – efter sommaren
Slutrapport – efter sommaren