Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetsstätt

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tid 2020-10-14 13:002020-12-03 16:15
Plats Zoom
Grundutbildning lösningsfokus - digital
 

Grundutbildning i lösnings-fokuserat arbetssätt (digital)

 Nu testar vi att arrangera en digital grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt!

 Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

 Tid:                    
14 oktober, kl 13:00-16:15

15 oktober, kl 8:45-12:00

22 oktober, kl 13:00-16:15

I mellantiden: Eget experiment med kurskompis samt reflektionsuppgift

9 november, kl 13:00-16:15

11 november, kl 13:00-16:15

I mellantiden: Eget experiment med kurskompis samt reflektionsuppgift

 3 december, kl 13:00-16:15

 Plats:                Via internettjänsten Zoom

 Antal kursplatser: 18

Samordningsförbundet förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan förbundets medlemmar om antalet anmälningar skulle bli fler än antalet kursplatser.

 Kursavgift: Ingen kursavgift. Samordningsförbundet står för kostnaderna.

 Om utbildningen
Du kommer ges möjlighet att utforska och lära mer om hur lösningsinriktade arbetsmodeller kan underlätta och effektivisera ditt arbete men också främja samarbete.

Det lösningsfokuserade arbetssättet kan direkt användas i det vardagliga arbetet vare sig Du arbetar inom områden som rör sociala frågor, utbildning, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, behandling, personal, ledning eller annat förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer också ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas lokalt.


Utbildningen sker digitalt under sex halvdagar. Du kommer också genomföra ett par experiment på hemmaplan tillsammans med någon av de övriga kursdeltagarna, samt reflektera över ditt egna lärande.

 

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där de vi samtalar med våra ”klienters” (patienters/ elevers/ brukares/ deltagares/medarbetares…) och organisationers befintliga styrkor och resurser utgör grunden för att utveckla, förändra och samverka.

Du erbjuds konkreta verktyg att använda i olika sammanhang. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att starta och utveckla förändring och att stärka samarbete, även då förutsättningarna är begränsade eller då det finns hinder. Du kommer att lära dig mer om hur du kan underlätta för ”klienter” eller medarbetare att ta ansvar och själva driva förändringar, samt hur dessa blir experter i sin egen situation. Upptäck och lär mer om kraften som ligger i vårt språk och hur vi i samtalet med andra kan bygga enkla och säkra lösningar, även i röriga situationer.

 

·         Hur startar jag förändringsprocesser direkt?

·         Hur förenklar jag mitt arbete och gör det mer effektivt?

·         Hur skapar jag samarbete och engagemang där ramar och regler begränsar spelplanen?

·         Hur kan jag lära mig av det jag och andra gör, nyttja mina och andras styrkor och öka vår påverkan i det som sker?

 

Utbildningen genomförs digitalt via mötesplattformen Zoom och med ambitionen att vara varierad och mycket praktiskt inriktad. Du kommer direkt, redan efter den första dagen, kunna omsätta Dina kunskaper i vardagen. Korta föreläsningar varvas med många övningar, gemensamma reflektioner och praktisk tillämpning.

 

Som deltagare kommer Du att ha möjlighet att påverka vilka områden vi belyser så att utbildningen anpassas till just ditt sammanhang. Utbildningen är aktiv och interaktiv. Du kommer tillsammans med andra att kunna utveckla och träna färdigheter, dela erfarenheter och idéer. Du kommer förhoppningsvis också att ha roligt! J
Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

 

Utbildningsledare är Ann Rilegård och Hanna Stålarv, som båda som har arbetat med ett lösningsfokuserat förhållningssätt i många år – både i personalledning, i klientmöten och i samverkan mellan organisationer.

Anmälan senast den 15 september. (Anmälan är bindande, och om Du mot förmodan inte kan utnyttja Din plats och ersättare inte kan ordnas, debiteras 1000 kr.) 

 Bekräftelse på utbildningsplats skickas ut senast den 21 september.

Varmt välkommen !
Ann Rilegård och Hanna Stålarv

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Tel: 0736- 498 499, E-post: ann.rilegard@fagersta.se