Rapportsläpp: 3:12 ARBETE ELLER KAPITAL? En rättvisare beskattning för arbetande företagare

Arrangör Tankesmedjan Tiden
Tid 2020-06-09 10:0011:00
Plats Facebook/online, Online
Seminarium 9 juni kl 10
 

Anmäl dig här för att få länk till vårt livesända rapportsläpp tisdagen den 9 juni kl 10-11.

 

Detta är den andra underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning.


Syftet med denna rapport är att belysa de skatteregler, de så kallade 3:12-reglerna, som ger höginkomsttagare med fåmansbolag möjlighet till omfattande skatteplanering.


År 2005 uppgick utdelningarna till ungefär 10 miljarder, idag till omkring 100 miljarder kronor. Rapporten visar att de ökade utdelningarna i huvudsak drivs av ökade möjligheter till skatteplanering. Omkring 2/3 av utdelningarna från fåmansbolagen gick till den rikaste procenten i Sverige. 


Rapportförfattarna presenterar i sin rapport två vägar för att komma till rätta med problemet.

 

Rapporten är skriven av ekonomerna Nils Lager och Athina Swahn, som presenterar den under seminariet. Därpå följer kommentarer och analys.

Deltagare:

 

·      Nils Lager, rapportförfattare

·      Athina Swahn, rapportförfattare

·      Markus Jäntti, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

·      Sultan Kayhan, riksdagsledamot för socialdemokraterna

·      Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden

·      Moderator: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom

 

Kommande rapportsläpp i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning:


·      Egendomsskatter – 16 juni klockan 10:00

·      Kommunalskatter – 24 juni klockan 10:00

·      Marginalskatter – efter sommaren

·      Slutrapport – efter sommaren