Så blir kraftvärmen het inför framtiden

Arrangör Kraftvärmebolagen
Tid 2020-06-15 13:0014:30
Plats Zoom, Online
Så blir kraftvärmen het inför framtiden
 

Kraftvärmebranschen bjuder in till ett omställt Almedalsseminarium för att diskutera hur kraftvärmen ska kunna bidra på ett effektivt sätt i framtidens fossilfria Sverige. 

Bakgrunden till seminariet är utredningen - ”Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden”. Utredningen har identifierat vilka utmaningar kraftvärmebranschen står inför och Sveriges kraftvärmeföretag samarbetar nu för att beskriva hur branschen behöver utvecklas, vilka åtgärder som ger kraftvärmen rätt förutsättningar inför framtiden och vilka möjligheter som detta medför. I det här spännande seminariet låter vi några av nyckelpersonerna i energibranschen diskutera dessa aktuella frågor.


Några av de medverkande är: Rickard Nordin (C), Lars Hjälmered (M), Patrik Engström (S), Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen, Robert Andrén, GD Energimyndigheten, Lotta Medelius-Bredhe, GD Svenska Kraftnät, Kristina Östman, Svenska Naturskyddsföreningen, Tomas Kåberger, Chalmers samt flera VD:ar från kraftvärmebolagen.