Hur ser framtidens profilprodukt ut?

Arrangör Malmö och Helsingborgs stad, Cirkulära Skåne
Plats Konferensrum Tea/Barbro, Ungdomens hus, Skolgatan 10B, Malmö
Hur ser framtidens profilprodukt ut?