Digital examination - Dugga för lärare

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tid 2020-12-15 13:002020-12-23 16:00
Plats Campus Ersta, plan 3, ALC-salen Campus Ersta, (sal 5), Stockholm
Anmälan: 15/12, kl. 13:00 - 14:00
 

Digital examination - Dugga för lärare

DUGGA.se är högskolans systemlösning för digital tentamen. Inom E-tentaprojektet så kommer lärare internutbildas hur digital examination/tentamen går till för lärare och studenter (även om administratörernas och tentamensvakternas roll).

Du som lärare kommer prova på att själv göra en demo-tentamen för att se hur studenten gör sin inlämning för examination/tentamen på dator.

Alla lärare som ska jobba med digital tentamen genomgår detta kompetensutvecklingstillfälle och blir därmed även certifierade för jobba med E-tentor.

Vi kommer löpande i E-tentaprojektet att uppdatera stöd- och supportmaterial samt instruktionsfilmer som både tentamensvakt och student kan ha nytta av.Innehåll och upplägg

Svara på din första digitala tenta: Du som lärare provar på att besvara en digital tenta som simulerad student.

Lärarmanualen för Dugga ESBH: Vi går igenom denna och du tar del av denna även i förhand här (klicka här!).

Skapa frågor i Dugga: Vi går igenom alla frågetyperna i Dugga och provar på och skapa en första digital tenta. TA MED en eller två vanliga papperstentor för att skriva in frågor du redan har. Se videofilm, här!

Rutiner vid digital tentamen: Vi tar upp vilka rutiner som avviker från papperstenta och vad som gäller för digital tentamen, när tentan görs med en dator. Vi tar även upp vilka regler och kommande policy kring salstentamen som kommer förändras.

Hur du gör feedback och bedömning: När vi besvarar varandras frågor och test-tentor i Dugga, som simulerad student/tentand - så testar vi att ge feedback och bedömning på de öppna svaren vi fått in.
Frågor och diskussion vid workshop
  • Hur används digital tentamen och vilka frågetyper finns.
  • Inställningar för att publicera e-tentan. Vad är en säker webbläsare.
  • Hur du kan göra feedback på och bedömning av studenternas svar.


Innan vi träffas:

Innan träffen,se denna videofilm från Göteborgs universitet. Hur går en digital salstentamen till för studenter?

Se kort videofilm, hur skapa frågor och prov i Dugga!

Innan träffen, läs och kolla igenom hjälp-wikin för Dugga här och titta på frågetyperna och se gärna en eller två videofilmer: https://wiki.dugga.se/view/Huvudsida 

Examinationsstrategier?


Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Vi är i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och då tar vi upp till 8 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator. Kommer ej genomföras via E-möte under hösten.

Senaste anmälningsdatum: 2 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061