Träff med Länsstyrelsen ANDTS

Tid 2020-05-11 14:0016:30
Plats Ledebursgatan 5, 3 tr , Malmö
Träff med Länsstyrelsen ANDTS
 


Hej!

Nätverket - idéburen sektor Skåne, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Länsstyrelsen bjuder tillsammans in till en träff för idéburna organisationer som arbetar med frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Syftet med träffen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och nätverkande.

Den 11 maj kl. 14.00-16.30 träffas vi hos Nätverket - Idéburen sektor Skåne för fortsatta diskussioner om ANDTS-frågor samt ett specifikt fokus på att söka medel för verksamhet.