GodaHus Skruvarträff

Arrangör GodaHus
Tid 2020-04-16 08:3016:00
Plats TTM Energiprodukter AB, Slöjdaregatan 1, 393 66, Kalmar
GodaHus Skruvarträff
 

Välkommen på Skruvarträff! Tema: EcoDriving av fastigheter och energiprodukter VVS

EcoDriving av fastigheter snabba och konkreta råd för energioptimering av byggnader, föreläsare Willy Ociansson https://www.wctab.se/. TTM Energiprodukter AB energibesparande lösningar avgasare, magnetit/luftavskiljare, shuntgrupper för olika ändamål, dynamisk tryckreglering m.m.

Utbildningen är riktad till fastighetsskötare, fastighetstekniker, förvaltare etcetera som vill få eller uppdatera sina kunskaper inom energieffektivisering och produktutveckling. Studiebesök på TTM:s produktionsanläggning på eftermiddagen.


GDPR

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd