Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk - fokus Klimatpåverkan från livsmedel och matsvinn

Arrangör Energikontoret och Länsstyrelsen Östergötland
Tid 2020-05-14 08:3013:30
Plats Webinarium, Online
Standardbiljett
 

Webbinarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk - fokus Klimatpåverkan från livsmedel och matsvinn

Tid: 8.30-12.00. Plats: Skype, webbinarium

Är du intresserad av att lära dig mer om livsmedels klimatpåverkan samt hur vi kan minska matsvinnet i länet? Med anledning av Corona-viruset passar vi på att prova nya former för samverkan och dialog, denna gång genom interaktivt webbinarium.

Vi vill träffa er som arbetar med livsmedel för att ta del av era erfarenheter, framtida behov samt satsningar och genom det kunna skapa effektiva former för samverkan i länet. Under förmiddagen får ni ta del av en rad inspirationsföreläsningar samt delta i workshops. Webbinariet är uppdelat i två teman:

·        Värdet av lokala och klimatsmarta producerade livsmedel

·        Matsvinnet i olika delar av värdekedjan

Varmt välkommen att delta.