Barnhälsovårdens lokalmöten 2020

Arrangör Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan
Piteå 31 mars
 
Kalix 1 april
 
Luleå 2 april
 
Boden 23 april
 
Gällivare 5 maj
 

Välkommen till Barnhälsovårdens lokalmöten 2020

Inbjudna:         Sjuksköterskor, läkare och psykologer inom BHV samt primärvårdens chefer

Anmälan:         Länk på BHV-sidan eller via Regionens kurs- och utbildningskalender. 

Sista anmälningsdag 20 mars

Program

09.00             Fika, välkommen, kort genomgång av verksamhetsstatistik

10.00             Barnkonventionen som lag- att förverkliga barnets rättigheter;      Moa Lygren, strategiskt ansvarig för barnrättsfrågor i Region Norrbotten

11.30             Risker vid hembesök. 3-årsbesöket, hur går det?

12.15             Lunch

13.00             Handläggning av barn med ätsvårigheter; ny remissmall. Samarbete BHV-länslogopedin; Logopeder från Länslogopedin. 

14.00             Tillväxtkurvor- falldiskussioner.

14.30             Övriga frågor; Sunda solvanor, kostintyg, nya dokumentationsrutiner och kunskapstest för amning, Graviditetsenkäten, vaccinationsfrågor mm.

Fika vid lämpligt tillfälle

Varmt välkomna!Åke, Isabelle, Lina & Eva