Kurs i kommunikation - kanske den bästa i Uppsala

Arrangör Arenaplus AB
Tid 2020-09-08 09:3016:00
Plats Akademihotellet Övre Slottsgatan 5, 753 10 Uppsala, Uppsala
Tisdag 8 sep 2020
2750 kr + Moms

Likheter får oss att förstå, olikheter får oss att fascineras!

Alla människor är olika.
Om du kan ta utgångspunkt i var andra befinner sig, har du en stor chans att leda dem den väg du önskar.Du får en djup insikt i vad olikheter kan resultera i och hur man interagerar med andra. Din förståelse ökar för varför andra handlar som de gör.

Ditt interesse och nyfikenheten för andra människor växer, samarbetet stärks och din förmåga att kommunicera når nya höjder.


KURSEN KAN LÖSA 60% AV DINA MISSFÖRSTÅNDDenna kommunikationskurs riktar sig till

Eftersom ämnet är kommunikation och samarbete, kommer du att ha stort gagn av verktygen både i privatlivet och arbetet.

Dagen riktar sig till:

privatpersonen som önskar förbättra sin kommunikationsförmåga.
företageren som söker nye metoder till att nå och förstå kunden.
chefen som bli bättre till att förstå och leda sin personal.
den anställda som vill bli bättre att forstå chefen och sina kollegor

Det vi alla har gemensamt är att relationen till andra är avgörande för att lyckas.


Utbyte

På detta kurs i kommunikation får du verktyg till att enkelt fördjupa kontakten med andre människor, chefen, kollegor och kunder. Du får också en ökad insikt i vilken betydelse ditt eget beteende har för att lyckas med kommunikation, samarbeta och försäljning.

Dagen är båda ofarlig och rolig, men med en allvarlig underton. Det är när vi har det roligt vi lär oss bäst.

Kursen kan lösa och förklara 60% av dina missförstånd.Program för utbildningsdagen kl. 9.30 – 16.00

Kl. 09.30 – 12.00

Det är viktigt att bemöta alla människor som unika individer, vi är alla olika och reagerar på olika sätt.

På ett enkelt och humoristiskt sätt går vi tillsammans igenom de olika personlighetstyperna. Detta görs med utgångspunkt i de arbetsuppgifter som deltagarna har i sina företag. Sälj, service och samarbete är här ett bärande tema. Förmiddagen innehåller både föreläsning, dialog och kortare grupparbeten.

Kl. 12.00 – 13.00

Lunch

Kl. 13.00 – 16.00

Under eftermiddagen betonar vi hur viktigt det är med ett öppet sinne och känsla för samarbete och samverkan. Vi gör detta på ett interaktivt vis som också ökar deltagarnas nyfikenhet.

Sammanfattning, frågor avslutning.PRAKTISK INFORMATION


Priset for denna kommunikationskurs är kr. 2,750 ex moms inkluderar 2 x fika och lunch

Bokningen är bindande.

Kontakta Caj direkt om du får problem vid beställningen.Datum och Tid


Det är 1 kursdag med samma innehåll som genomförs i Centrala Uppsala på Akademihotellet  - karta här


Har du tankar och frågor kring kursen är du varmt välkommen att ringa eller maila til Caj på 070-5566614 /  caj@arenaplus.dkOM CAJ NYMAN

Caj’s stora intresse och focus är den personella resurs som finns I organisationen, detta gäller både ledare och medarbetare.

Caj har erfarenhet från flera olika samarbetskonstellationer när det gäller offentligt och privat samarbete. Genom detta har han utvecklat en förmåga att skapa processer där analyser av orsak och verkan har en given plats.

Som utbildare, mentor och coach har han en förmåga att ge nya vinklingar på områden och skapa en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Genom att skapa en god och lättsam stämning under utbildningarna ökar motivationen hos deltagarna.

Förutom universitetsstudier I bland annat företagsekonomi har Caj utbildat sig inom NLP.


OM ARENAPLUS AB
Under 15 år har ArenaPlus utvecklat en unik kompetens i att identifiera både människor och företagets behov.

Vi har många lyckade resultat på hur vi har lyckat motivera och hjälpa människor, inte bara till att nå sina mål utan även att överträffa dessa. Grunden till att vi har lyckats så bra är att vi har identifierat personers kompetens och matchat dessa med de behov som organisationen kräver för att nå deras mål.

Våra kunder kommer från många olika branscher och marknader över hela Europa. De senaste 5 åren har intresset för våra utvecklingsprogram rönt stort intresse hos läkemedelsindustrin.

Vi lär oss lättare när vi har roligt, därför bygger vår pedagogik på att vi skapar en trevlig atmosfär för deltagarna. Vi tar alltid utgångspunkt i deras verklighet, detta för att vara så konkreta som möjligt