Att anpassa elsystemet för en storskalig elektrifiering av transporter

Arrangör Energiforsk
Tid 2020-03-30 09:0015:00
Plats Videolänk skickas ut till anmälda deltagare
Elnätens utveckling 30 mars kl 09.00-15.00 online
 
Framflyttat: Elektrifieringen av fordonsflottan dag 2
 

Välkommen till två dagar med några dynamiska webinarium kring elektrifieringen av fordonsflottan och samspelet med elsystemet.

Tider:
30:e mars kl 09.00-15.00
Dag 2 är framflyttad, nytt datum meddelas senare