Information om Fontänhus - en erkänd och effektiv modell för stöd till personer med psykisk ohälsa

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tid 2020-05-18 13:0016:15
Plats Blå salen, Stadsbiblioteket Norra Esplanaden 5 i Sala
Standardbiljett
 

Information om Fontänhus – 
en erkänd och effektiv modell för stöd till personer med psykisk ohälsa

Fontänhus är en internationellt erkänd rörelse och en effektiv rehabiliteringsmodell för personer med psykisk ohälsa. Idag finns cirka 300 Fontänhus i världen, varav 13 i Sverige. 
Kan det vara intressant även för oss i Västmanland?

Norra Västmanlands Samordningsförbund välkomnar dig till en informationsträff med Helena Lundell, verksamhetsledare för Fontänhuset Örebro samt medlemmar och handledare från samma Fontänhus. Tillsammans kommer de att presentera modellen och dess effekter samt dela sin upplevelse av att arbeta i ett Fontänhus.

Tid: 18 maj, 13:00-16:15

Plats: Blå Salen, Stadsbiblioteket, Norra Esplanaden 5 i Sala 

Informationen vänder sig till: 

Politiker, chefstjänstemän, brukarorganisationer och andra intresserade. 

Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom forskningsvärlden: Fontänhusmodellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt ersättning från socialförsäkringen. 

Med Fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.
(Källa: https://www.sverigesfontanhus.se/fontanhus-gor-skillnad/)

Du kan också läsa mer om modellen och husens verksamhet på Sveriges Fontänhus Riksförbund och på Fontänhuset Örebro. 

Varmt välkommen!