INSTÄLLT! Utbildning användardriven utveckling 5 och 11 maj

Arrangör Utvecklingsavdelningen
Tid 2020-05-05 08:302020-05-11 16:30
Plats Regionhuset, Luleå
Utbildning användardriven utveckling 5 och 11 maj
 

INSTÄLLT PGA CORONA!
Syfte
Att deltagarna får en grundförståelse för tjänstedesign/användardriven utveckling som angreppsätt och själva få testa verktyg och metoder från tjänstedesign som ett strukturerat arbetssätt för att involvera medarbetare, patienter/brukare och närstående i sitt utvecklingsarbete. Grunden ligger i att lära genom att göra och med nyfikenhet skapa ett lustfyllt lärande.

Mål
Att deltagarna går ifrån kursen och känner att de har ett förhållningssätt, argument och verktyg för att kunna testa egna användardrivna projekt.

Riktar sig till
Chefer, verksamhetsutvecklare, utvecklingssjuksköterskor och medarbetare med intresse att driva utvecklingsfrågor i sin verksamhet