Årsmöte Gävle Affärskvinnor

Arrangör Gävle Affärskvinnor
Tid 2020-04-02 18:3021:00
Plats DoSpace, Drottninggatan 18, Gävle
Årsmöte Gävle Affärskvinnor
 

VÄLKOMMEN på årsmöte 202!

Den här gången håller vi till på DoSpace som ligger vid stora torget, ingång bredvid Åhlens.

Datum: 2 april
Tid: 18:30
Plats: Plats: Do Space Drottninggatan 18
Under kvällen bjuder vi på något lätt att äta. Anmäl dig så att vi vet hur många som kommer och kom ihåg att fylla i specialkost.

Dagordning för Gävle Affärskvinnors årsmöte 2020-03-10

§1 Mötets öppnande
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av årsmötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare och justerare
§ 6 Verksamhetsberättelse
§ 7 Ekonomisk rapport
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av styrelsemedlemmar
§ 11 Fastställande av medlemsavgift
§ 12 Övriga frågor
§ 13 Mötets avslutande