Aktieägarmöte

Arrangör Briggen Tre Kronor AB
Tid 2020-02-20 18:0018:00
Plats Koslkjulet eller Tre Kronor, Stockholm
Aktieägarmöte
 

Välkommen till möte angående utvecklingen i Briggen Tre Kronor AB och planerna framåt!

Följande punkter kommer att behandlas: 

• Sammanfattning av händelseutvecklingen efter den avslutade rekonstruktionen 
• Nuläge ekonomi & finansiering 
• Planer framåt 
 - Projektet ”Expedition Rädda Östersjön"
 - Organisationsstruktur 
 - Ekonomi och finansiering 
• Samarbeten 
• Frågor och svar 

Datum: 20 februari 2020

Tid: kl 18.00

Plats: Meddelas när anmälningar kommit in, då behovet av storlek på lokal är känt. 

OBS! Anmäl ditt deltagande senast den 17 februari 

Välkommen! 
Styrelsen i Briggen Tre Kronor AB