Anmälan till forskningsnyheter inom kärnkraft

Organizer Energiforsk
Time 2025-02-07 00:0000:00
Anmälan till forskningsnyheter, välj program i nästa steg
 

Här kan du anmäla dig för att få information om publicerade rapporter, inbjudan till seminarier/workshops och andra nyheter från Energiforsks forskningsprogram inom kärnkraft. Vi gör utskick upp till cirka fem gånger per år på dessa listor.

I nästa steg väljer du vilka av våra sju forskningsprogram inom kärnkraftsområdet som du vill ha utskick från. Följande listor finns:
  • Betong i kärnkraftstillämpningar - exempelvis frågor kring inneslutningen, tätplåt, spännkablar, vattenvägar, korrosion, avancerade beräkningar m.m.
  • ENSRIC (styr- och kontrollsystem) - exempelvis livstidsförlängning av analoga system, förvaltning av digitala system, trådlös överföring, förvaltning m.m.
  • Vibrations - vibrationer i olika komponenter och system såsom turbin, generator, rörledningar, dieslar, vibrationsövervakning m.m
  • GINO (påverkan av yttre nät in i anläggningen) - analyser och åtgärder för att minska påverkan av störningar i yttre nät, samverkan mellan yttre nät och kärnkraftverk m.m.
  • SAMPO - polymera material i kärnkraftstillämpningar
  • BREDA/BRUTE - åldring av reaktortanken på grund av strålning och värme
  • Digitalisering - möjligheter och utmaningar för kärnkraftssektorn med digitalisering, exempelvis IIoT för kärnkraftstillämpningar, additiv tillverkning, internationella erfarenheter från kärnkraftsområdet m.m.