Solseminarium Piteå 19 februari 2020

Arrangör Energikontor Norr
Tid 2020-02-19 09:0014:30
Plats Grans Naturbruksgymnasium, Piteå
Solseminarium Piteå 19 februari
 

Inbjudan till vårens soliga informationsturné
Välkommen till Soliga lantbruk i norrs informationsseminarier där vi berättar mer hur vi kan hjälpa ditt aktiva lantbruk att bli solelproducent! Under infoträffarna får du veta mer om solel och småskalig lagring, ekonomi, tillstånd och regler, miljö samt upphandling.

Program
9.00-9.30 Smörgås och mingel 

9.30-9.45 Intro   

9.45-10.30 Tekniken   
Energieffektivisering, solenergi (solinstrålning, solel vs solvärme, olika sorters solceller), Hur mycket el producerar en anläggning? (idealt, olika program, i verkligheten), egenanvändning , grundläggande delar i solelsystemet inkl teknikutveckling, batteri och solel, solel i kallt klimat   

10.40-11.30 Ekonomin 
Kostnadsutveckling globalt, investeringskalkyl för solel, LCOE vs lönsamhet, valda typanläggningar, presentation av resultaten, olika finansieringsalternativ och stöd, leverantörer och affärsmodeller, regelverk och tillstånd  
 
11.30-11.50 Fika    

11.50-12.15 Upphandlingsunderlaget   
Intresset för att delta samt preliminära preferenser   
Presentation fortsättningen   

12.30-13.30 Lunch (bekostas av deltagare) med möjlighet att mingla vidare och ställa frågor   

13.30-14.30 Individuell ”rådgivning” 

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på smörgås och kaffe eller te. 
Lunchen betalas av deltagaren på plats

Kontakt:
Håkan Stenmark
LRF Norrbotten-Västerbotten
070-600 93 34

Kjell Skogsberg
Energikontor Norr
070-180 99 91

Anna Malou Petersson
RISE ETC
anna.malou.petersson@ri.se
010516 61 91