Kick-off ASSIST-projektet

Tid 2020-02-05 11:002020-02-06 12:30
Plats Arlanda eller Stockholm, Stockholm
Uppstartsmöte ASSIST
 

Projektet ASSIST beviljades medel för en förstudie som sträcktesig fram till juli 2019. Detta planeringsarbete renderade en ansökan till Vinnova om ett samverkansprojekt som i December beviljades finansiering. Det börjar bli dags för oss alla att träffas och diskutera dels projektets innehåll och utformning men även vilka förväntningar som finns på alla deltagande organisationer och hur vi bäst planerar arbetet för att nå projektets målsättningar.

Med detta sagt skulle vi vilja hälsa er alla varmt välkomna till nästa fysiska möte 5-6 Februari 2020. Mötet hålls på Arlanda eller i Stockholm. Alla deltagande organisationer har en resebudget för att kunna delta i möten, ni bokar och bekostar det dock själva med projektmedel.