Psykologisk Första Hjälpen steg 2

Arrangör Röda Korset Helsingborgskretsen
Tid 2020-04-04 09:0016:30
Plats Örnsköldsviksgatan 15, Helsingborg
Standardbiljett
 

Psykologisk första hjälpen är en kurs i två steg

Är du frivillig och känner att du behöver fler verktyg i dina möten med människor i utsatta situationer? Du kanske är en del av Svenska Röda Korsets lokala krisberedskap? Då är denna kurs i Psykologisk första hjälpen något för dig!

Psykologisk första hjälpen är utvecklat för att ge tidigt stöd efter storskaliga händelser, men principerna kan även tillämpas vid enskilda svåra händelser.

Kursens mål är att deltagarna har kunskaper i psykologisk första hjälpen.

Psykologisk första hjälpen steg 1 är en webbkurs som tar ca 30 minuter och finns på Rednet.

Du förväntas ha genomfört kurserna Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Uppförandekoden och Att mötas i vardag och kris innan du går psykologisk första hjälpen steg 1.

Psykologisk första hjälpen steg 2 är en fysisk kurs som genomförs den 4 april kl. 9-16.30 i Röda Korsets lokaler på Örnsköldsviksgatan 15 i Helsingborg.