Varför drabbas kvinnor mer av stress på jobbet än män?

Arrangör Arena Idé och Unionen
Tid 2020-02-12 11:4513:00
Plats Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm, Stockholm
Fullbokad
Standardbiljett
 
Väntelista Varför drabbas kvinnor mer av stress på jobbet än män?
 

Varför drabbas kvinnor mer av stress på jobbet än män?(Svaret är inte det du tror)


12 februari 2020 11.45-13.00

Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm


Kvinnor sjukskrivs för stress oftare än män. Samtidigt visar forskning att det inte finns någon betydande skillnad mellan könen i hur de reagerar om de utsätts för samma belastning. 


Vilken roll spelar anställningsvillkor, belastning, resurser och hur många anställda det går på varje chef? Hur kan vi organisera arbetsplatsen så att kvinnor inte blir sjuka av stress?


I det här seminariet tittar vi bortom den ojämna fördelningen av arbete i hemmet och analyserar orsaker till kvinnors stressrelaterade ohälsa. Vi diskuterar också konkreta lösningar på problemen.


Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, Stockholms universitet, föreläser om orsaker till kvinnors höga sjukskrivningar och organisatoriska faktorer på den könssegregerade arbetsmarknaden. 


Därefter följer ett panelsamtal med  Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle samt Annika Vänje, docent, Karolinska Institutet och ledare för ett program för att motverka sexuella trakasserier inom akademin.


Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.


Vi bjuder på lunch.


Det här seminariet är en del av en samtalsserie kring stress, kön och arbete som arrangeras av Unionen och tankesmedjan Arena Idé. De andra seminarierna i serien hittar du här.

När du anmäler dig godkänner du nyhetsbrev från Arena Idé.