Yrkesträff Bitr. förskolechefer

Arrangör Lärarförbundet Skolledare i Malmö
Tid 2020-02-05 15:0016:30
Plats Lärarförbundets regionkontor, S:t Johannesgatan 2, Malmö
Yrkesträff Bitr. förskolechefer
 

Lärarförbundet skolledare i Malmö har skickat en riktad arbetsmiljöenkät till de medlemmar som arbetar som biträdande förskolechefer i förskoleförvaltningen med anledning av att vi ville veta mer om de signaler som vi fångade upp från en del av er. Vi hoppas nu att alla biträdande förskolechefer som är våra medlemmar vill ta sig tid att besvara denna enkät noggrant och ärligt så att vi kan få underlag för vår fortsatta dialog med arbetsgivaren om biträdande förskolechefers arbetsmiljö, uppdrag och arbetstid. Resultatet av enkäten vill vi gärna presentera för er som arbetar som biträdande förskolechefer och höra era tankar om resultatet innan vi går vidare med dialogen med arbetsgivaren. Yrkesträffen äger rum den 5 februari kl 15.00-16.30 på regionkontoret, S:t Johannesgatan 2.