Lösningsfokuserat arbetssätt - grundutbildning

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tid 2020-04-01 08:302020-04-23 16:00
Plats Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta
Lösningsfokuserat arbetssätt - grundutbildning
 

Grundutbildning 

i lösningsfokuserat arbetssätt

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Tid: 
1 april, kl 08:30-16:00 (OBS! Nytt datum!)
2 april, kl 08:30-16:00
14 april,  kl 10:00-12:00 Videomöte (OBS! Nytt datum!)
22 april,  kl 08:30-16:00
23 april,  kl  08:30-16:00

Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen, lunch ca kl 12:00 och fika med nåt gott tilltugg serveras på eftermiddagen.

Plats:    Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta, (förutom den 14 april då vi ses via videoplattformen Zoom.)  

 Antal kursplatser: 18 
(Samordningsförbundet förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan förbundets medlemmar om antalet anmälningar skulle bli fler än antalet kursplatser.)

Kursavgift: 1200 kr. Kursavgiften täcker kostnaden för lunch och fika, och debiteras din arbetsplats. Samordningsförbundet står för övriga kostnader - utbildningsledare, lokal och material.

Om utbildningen:
Du kommer under fyra heldagar samt ett 2-timmars videomöte att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur lösningsinriktade arbetsmodeller kan underlätta ditt arbete och göra det mer effektivt och framför allt roligare. Det lösningsfokuserade arbetssättet kan direkt användas i det vardagliga arbetet vare sig Du arbetar inom områden som rör sociala frågor, utbildning, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, behandling, personal, ledning eller annat förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer också ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas lokalt.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där våra ”klienters” (patienters/elevers/brukares/deltagares…) och organisationers befintliga styrkor och resurser utgör grunden för att utveckla, förändra och samverka. Du erbjuds konkreta metoder, verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang. Du kommer att utveckla dina färdigheter i coachning, starta och utveckla förändring och att stärka samarbete, även då förutsättningarna är begränsade eller då det finns hinder. Du kommer att lära dig mer om hur du kan underlätta för ”klienter” eller medarbetare att ta ansvar och själva driva förändringar, samt hur dessa blir experter i sin egen situation. Upptäck och lär mer om den fantastiska kraft som ligger i vårt språk och hur vi i samtalet med andra kan bygga enkla och säkra lösningar, även i röriga situationer.

·        Hur startar jag förändringsprocesser direkt?
·        Hur förenkla jag mitt arbete och gör det mer effektivt?
·       
Hur skapar jag samarbete och engagemang där ramar och regler begränsar spelplanen?
·        Hur kan jag lära mig av det jag och andra gör, nyttja mina och andras styrkor och öka vår påverkan i det som sker?

 
Utbildningen genomförs med ambitionen att vara varierad och mycket praktiskt inriktad. Du kommer direkt, redan efter den första dagen, kunna omsätta Dina kunskaper i vardagen. Korta föreläsningar varvas med många övningar, fallbeskrivningar, gemensamma reflektioner och praktisk tillämpning.

Utbildningsledare är Ann Rilegård och Hanna Stålarv, som båda som har arbetat med ett lösningsfokuserat förhållningssätt i många år – både i personalledning, i klientmöten och i samverkan mellan organisationer.

Bekräftelse på utbildningsplats skickas ut senast den 12 mars.

Anmälan är bindande, och om Du mot förmodan inte kan utnyttja Din plats och ersättare inte kan ordnas, debiteras hela kursavgiften.

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Uppgifterna kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade.
I och med att du anmäler dig till utbildningen samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan.

Varmt välkommen !