LundaEko - Vad är det?

Arrangör Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Tid 2019-12-05 18:0020:00
Plats Höjdpunkten i Kristallen, Lund
LundaEko - Vad är det?
 

Välkommen till en inspirationskväll om den pågående revideringen av LundaEko.

Nu är det dags att förnya LundaEko – Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling. Under seminariet får ni ta del av hur Lunds kommuns klimatpolitiska råd ser på Lunds klimatutmaningar och vilka Lunds framgångar och utmaningar i miljö- och klimatarbetet är.

Städer och kommuner har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Lunds kommun har sedan länge tagit täten i arbetet mot en ekologiskt hållbar utveckling. Det nuvarande LundaEko gäller till och med 2020. Välkommen till en inspirerande kväll om hur vi alla kan göra miljöarbetet i Lund ännu bättre.

Program

18.00 Kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid (M) och ordförande i kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott Camilla Neptune (L) hälsar välkommen

18.15 Lunds klimatpolitiska råd – Lunds utmaningar

18.40 Mingel med snacks

19.00 LundaEko II – framgångar och utmaningar

19.10 Revideringen av LundaEko II

19.45 Frågor och kommentarer

20.00 Avslutning

Vid frågor kontakta:

Anna-karin.Poussart@lund.se

telefon 046-935 42 37