Måltidspedagogik för ekonomibiträde

Arrangör Måltidsavdelningen
Tid 2020-01-01 19:002020-12-31 19:00
Plats Distansutbildning via webb, Trelleborg
Den pedagogiska måltiden i förskolan
 
Handledarutbildning i Sapheremetoden
 
Frukt och grönt
 
Laga mat och baka med steg för steg metoden
 

I arbetet med att öka vår kompetens har vi sökt pengar för att höja kompetensen hos de av er som arbetar som ekonomibiträde. Utbildningarna är ganska mycket inriktade mot förskola. Vi har preliminärt fått beviljat följande men måste nu kunna ange vilka som är intresserade. Alla utbildningarna är tänkta att köpas från Läromat och har fasta veckor då de genomförs. Utbildningarna tar 6-8 h som du ska kunna avsätta inom din arbetstid. Vikarie kan inte utlovas för exakt allt men vi gör planeringen tillsammans med dig som blir utvald och vårt mål är att det ska upplevas som en satsning och inte som en arbetsbelastning. Prata gärna ihop er i köken redan nu på ansökningsstadiet och våra enhetschefer hjälper gärna till.

Det finns 4 olika utbildningar med 10 platser på varje. Du får söka mer än en men vi ser gärna en spridning på många av er så för att du ansökt om alla betyder det inte att du får gå alla. Vi kommer att komplettera med föreläsningar för alla under våra personalträffar under året.

1. Den pedagogiska måltiden

Måltiden är en vardaglig situation som sker både i hemmet och på förskolan. Kanske är den så vanlig och alldaglig att de normer som verkar här riskerar att förbli oreflekterade och osynliga. Det är en rutinsituation och ett outnyttjat ”mellanrum” i den pedagogiska verksamheten och som i första hand förknippats med omsorg och inte lärande. Ett ”mellanrum” som tar två till tre timmar om dagen. Genom att sätta måltiden i fokus och ta ett helhetsgrepp med tydliga mål så blir måltiden utan stress och tillfällen till samtal mellan vuxna och barn i lugn och ro.

2. Sapheremetoden

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat. 

3. Frukt och grönt

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg.

4. Laga mat och baka

Metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att en vuxen måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt.

Anmälan

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 17 feb - 28 feb

16 platser kvar av 16

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.