Workshop - Karriärvägar för undersköterskor

Arrangör Team Kompetensförsörjning
Plats Hotell Vistet, Sunderby Sjukhus, Luleå
Workshop (9 dec 14.00-16.00)
 
Workshop (16 dec 14.00-16.00)
 

Workshop - Karriärvägar för undersköterskor.

Som ett led i framtagandet av en karriärutvecklingsmodell för undersköterskor bjuder vi in Region Norrbottens chefer för en workshop.

Workshopen kommer ske vid fem olika tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Det kommer även finnas möjlighet att delta via Skype/Länk (ange detta i din anmälan).


9/12 måndag   14.00-16.00   

10/12 tisdag     9.30-11.30      

13/12 fredag   14.00-16.00     

16/12 måndag 14.00-16.00    

 

Inför workshopen kommer vi skicka ut material som du gärna får läsa igenom och förbereda.