Europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge

Arrangör Tillväxtverket och NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2019-12-04 09:1511:45
Plats Östra Promenaden 3, Malmö
Standardbiljett
 

Europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge

Skåne-Blekingeprogrammet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne och Blekinge. Programmet är skrivet utifrån regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Så väl privat, ideell och offentlig sektor lyfts som viktiga genomförare.

I samverkan med NÄTVERKET bjuder Tillväxtverket in till ett möte med NÄTVERKET:s medlemmar för att presentera Skåne-Blekingeprogrammet och hur det går till att söka medel. Sedan 1 juli har Tillväxtverket infört förenklade redovisningsalternativ, som ska underlätta den administrativa bördan att driva ERUF-projekt.