Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap 13 jan

Arrangör Samordningsförbunden i Västmanland
Tid 2020-01-13 08:3016:00
Plats Aros Congress Center, Västerås
Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap 13 jan
 

Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap

med Marika Tammeaid

 

Workshop den 13 januari 2020
Aros Congress Center Västerås
Kl 8.30-16.00

 

Välkommen att ta del av lösningsfokuserade metoder för att leda organisationernas utvecklingsprocesser och att utveckla ledarskap, som stödjer initiativtagande och ansvarsfullhet hos medarbetare. 

Du får nya synvinklar och metoder i hur man planerar och genomför ändamålsenliga, verkningsfulla och smidiga förändringsprocesser i organisationer. 

Under dagen tar vi styrkebrillor på nästippen och reflekterar över betydelsen av den respektfulla utvecklingscirkeln och hjälpsamma berättelser då man söker en förändring på vardagsnivån.  Tillsammans söker vi nya synvinklar och tillvägagångssätt för att åstadkomma bättre samverkan och samspel mellan organisationer samt i relation till medborgare och klienter. 

Workshoppen innehåller både teoretiska modeller och praktiska verktyg. Den är en del i befintlig utbildning i lösningsfokuserat ledarskap och även öppen för ledare med och önskan att främja bättre och verkningsfulla framsteg i organisationer.