Frukostföreläsning 5 december

Arrangör NetPort Science Park
Tid 2019-12-05 07:3009:00
Plats Amazonas på NetPort Science Park, Karlshamn
Jag kommer och vill gärna ha frukost
 
Jag kommer men utan frukost
 

Metoder och verktyg för hållbara och resurseffektiva lösningar

Vad är hållbar produktutveckling? När bör man tillämpa det? Och hur gör man? Välkommen till en frukostföreläsning där BTH-docenten och pionjären Sophie Hallstedt inspirerar och skapar förståelse kring ämnet. Hon presenterar exempel från forskningsprojekt och ger konkreta stödverktyg.

För att lösa de globala miljöproblemen så krävs en systemsyn och ett helhetstänkande. Med det menas att det inte är en teknisk lösning som kan lösa tex klimatförändring, brist på ovanliga metaller, näringsläckage från åkermark, och ökade sociala klyftor. Det som krävs nu och framåt är en mer omfattande förändring av samhället och då kommer hållbarhet inte sticka ut för sig själv utan integreras i allt man gör och utvecklar.

Sophie Hallstedt är docent vid Blekinge Tekniska Högskola och pionjär på området Hållbar Produktutveckling med en doktorsavhandling från 2008.  Sophie har som forskningsledare drivit området i både undervisning och forskning vid BTH och under de senaste åren skapat en forskningsgrupp som i sin helhet kan göra skillnad. På denna föreläsning så delar hon med sig av sina kunskaper på området och erfarenheter från olika forskningsprojekt.

Frukost serveras från 7.30 och föreläsningen börjar kl 8.00