Föreläsning och workshop kring förnybar vätgas

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2019-11-05 10:0016:30
Plats Kulurparken Småland, Växjö
Föreläsning och workshop kring förnybar vätgas
 

Välkomna till Växjö den 5 november


Föreläsning och workshop kring förnybar vätgas!
kl. 10 - ca.11.45
Dagen inleds med två inspirationstalare, Björn Adolfsson från Vätgas Sverige och Susanne Wallner från Mariestads kommun innan lunch

Lunch 
ca.11.45 - 13.00 
Står man för på egen hand. Det finns flera ställen att välja mellan i närheten av lokalerna.

Workshop
13.00 - 16.30
Workshop med målet att få en gemensam bild av behov och förutsättningar för vätgasproduktion i Kronobergs län samt hur vi gemensamt går vidare med ett genomförandeprojekt. Energikontor Sydost inleder med att presentera vad som hittills kommit fram i förstudien kring förnybar vätgas.


Datum: 5 november kl.10 - 16.30
Plats: Kulturparken Småland, Utvandrarnas hus, Vilhem Mobergs gata 4, VäxjöPersonuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd