Hur vi får nyanlända och utrikes födda snabbare till egen försörjning

Arrangör Nyanlänt Företagande
Tid 2019-10-23 08:3012:00
Plats Elite Stadshotellet i Västerås (Stora Torget 7), Västerås
Avslutskonferens
 

Konferensen syftar till att beskriva och berätta om de erfarenheter vi gjort i våra program, vilka utmaningar vi mött och hur vi har tacklat dessa samt redogöra för våra slutsatser om hur ett effektivt integrationsarbete kan generera ökade skatteintäkter, lägre offentliga kostnader, minskat utanförskap, nya influenser och nya marknader.

Träffa personer som deltagit i våra program (nyanlända och utrikes födda), medverkande aktörer från de regioner och kommuner där vi genomfört projektet, representanter från Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.

Du kommer få lyssna på vad kursen betytt för olika deltagare, några som startat företag, våra erfarenheter som kursledare och debatter mellan politiker och företagare.

Vi hoppas också få med politiker från de olika kommuner och regioner där vi genomfört våra program.

Detaljerat program kommer senare.

Varmt välkommen den 23 oktober mellan 9-12 (startar kl 8.30 med frukost) till Elite Stadshotellet i Västerås önskar NF-teamet:

Deborah, Martin, Ove, Hans


Läs mer om oss: www.nyanlantforetagande.se