Sitnet 2019: Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2019-09-10 13:002019-09-11 12:00
Plats Ordenssalen, Piperska muren. Scheelegatan 14, Stockholm
Fullbokad
Deltagare
 
Väntelista
 

För ett vilsamt sittande kan huvudet behöva stöd. Huvudet ska också ha en position som är minimalt belastande. Förmågan att hålla upp och röra huvudet skiljer sig för varje individ. Huvudets position är avgörande för brukarens livssituation.

Sitnet bjuder in till konferens den 10-11 september 2019. Temat är "Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion". 

Sitnet 2019 har engagerat Per Åke Öhrling, leg ortopedtekniker. Han berättar hur huvudets ställning påverkas ur ett biomekaniskt perspektiv

Lena Jacobson, barnögonläkare och docent, föreläser om
synens betydelse. Först utifrån hur synen fungerar för att sedan förklara hur synnedsättning, synfältsbortfall samt förlust av förmågan att styra ögonen påverkar individen.

Den första dagen avslutas med en gemensam middag på kvällen där du får möjlighet att prata med kollegor från hela Sverige.

På förmiddagen dag två kommer vi att arbeta med problemlösning utifrån patientfall. Olika patientfall som var/är utmaningar presenteras och diskuteras sedan i mindre grupper. Momenten bidrar till erfarenhetsutbyte och syftet är att dela med sig av hur fallen kan lösas för brukarens bästa. 

Praktisk information

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på hjälpmedelscentraler eller med hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Du kan vara hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker eller på annat sätt arbeta på hjälpmedelscentral.

Kostnaden är 4 500 kr exkl moms. Eftermiddagskaffe, middag, förmiddagskaffe och avslutningslunch ingår.

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för Sitnet

Elisabet Rodby Bousquet (Västmanland), Pär Jidåker (Gävleborg), Birgitta Johansson (Halland), Petra Axelsson (Kalmar län), Stefan Skogstam (Värmland) samt Ulrike Deppert (Nysam)

Vad är Sitnet?
Sitnet är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och positionering. Startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet 2001 - 2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam.