Motivation till motion - Kungälv

Arrangör Samordningsförbundet Älv och Kust
Tid 2018-03-21 09:30
Plats Mimers Hus kulturhus, Teatern, Kungälv
Motivation till motion
 

Fysisk
aktivitet har en rad väldokumenterade effekter på hälsan. En utmaning är dock
att trots att de flesta känner till dessa positiva effekter så är merparten av
oss ändå inte regelbundet aktiv på en rekommenderad nivå. Hur kommer det sig?

Välkomna till en föreläsning som kommer
att ta ett brett grepp på motivation till träning, men främst utgå från den
teori som idag har starkast stöd i forskningen kring motivation,
Self-Determination Theory (SDT). Utifrån SDT kan vi börja förstå vad som
påverkar vår motivation och hur vi kan öka sannolikheten för mer hållbara
aktivitetsvanor hos oss själva och andra.