Korruptionsrisken med offentlig upphandling - och hur den kan hanteras

Organizer Tillsammans mot Korruption
Time 2017-11-16 07:4509:45
Location Brunnsgatan 2, Stockholm Handelskammares lokaler, Stockholm
Standard Ticket
 

Inget annat land i Europa har så många överprövningar av upphandlingar som Sverige. Vad kan det bero på? Kan misstanke om korruption vara en grund? Och vad kan vi i så fall vidta för åtgärder?

Under seminariet diskuteras korruptionsriskerna i offentlig upphandling ur flera olika perspektiv tillsammans med konkreta tips kring hur upphandlande myndigheter kan arbeta för att minimera riskerna. Även tankar om framtida bestämmelser på upphandlingsområdet presenteras.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Transparency International
Sverige, Institutet mot Mutor och AmCham Sweden inom ramen
för Tillsammans mot Korruption - ett initiativ för att dela de goda
exemplen och stötta i arbetet mot korruption.

AGENDA
07.45 Frukost serveras
08.00 Tillsammans mot Korruption hälsar välkomna
08.15 Andrea Sundstrand, Stockholms Universitet, moderator
Presentationer av:
Ulrika Sjöholm, affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi, om
Utredningen om vissa förenklande upphandlingsregler
09.15 Frågestund
09.45 Seminariet avslutas