INSTÄLLT! Övergödning och klimatförändringar – Vill vi ha ett hav att bada i?

Person(er)

First Name Last Name Org/Company/Club
Fredrik Fredriksson Ölands Vattenråd
Christian Johansson Ölands Vattenråd
Bertil Lundgren N/A