Ditt personliga ledarskap

Arrangör Scouternas folkhögskola
Ditt personliga ledarskap
 

Att du är anmäld betyder inte att du är antagen till kursen. Kursteamet kommer att efter sista anmälningsdag göra ett urval för att få så stor mångfald i kursen som möjligt, detta för att öka möjligheten till utbyte mellan deltagare.