Att mäta & utveckla framgång! Seminarium 15 november 2017

Tid 2017-11-15 08:00
Plats Kandidata, Kungsgatan 50, Stockholm, Stockholm
Standardbiljett
 

Kandidata bjuder in till ett seminarium för att prata om begreppen 
Emotionell Intelligens och Problemlösningsförmåga, samt våra två 
verktyg, WPT och EQ-i 2.0. Dessa verktyg kan användas för att mäta just 
problemlösningsförmåga och EQ vilket hjälper våra kunder att bli ännu 
mer framgångsrika.

Seminariet vänder sig till för dig som vill veta mer om 
EQ och problemlösningsförmåga samt om vad dessa begrepp kan innebära för din verksamhet.

Datum: den 15 november 2017.
Tid: kl. 08.00 - 09.30 (frukost från 07.45)
Plats: Kandidata, Kungsgatan 50, Stockholm

Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället 
kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan 
är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en 
kollega i ditt ställe.