Creative Walking

Arrangör Holger P Konsult AB
info@holgerpkonsult.se
 

Intresseanmälan:

Få nya
perspektiv på ditt ledarskap och utveckla ledarrollen med Creative walking.
Ta
del av denna metod och få erfarenheter, där ny verksamhet skapats och akuta ledarkriser
tacklats. Deltagarna kommer också att få utveckla sitt eget uttryck i såväl i
skrift som i teckning.  Vi rör oss från
kurslokalen via kulturlandskapets vackra utsikter, miljöer
som deltagarna får fånga, tolka och skildra på papper. Deltagarna får själva
bearbeta egna dilemman och utmaningar i sitt ledarskap med hjälp av Creative
walking enskilt och i grupp. Hur kan rollen som ledare utvecklas med hjälp av
jämställdhet, kulturmöte, integration och konventionen om barnets rättigheter?
Tid är en hårdvaluta för dagens ledare. I västlandet går tiden hela tiden,
medan i vissa kulturer kommer tiden, de får hela tiden ny tid…

Creative
walking är att aktivera större delar av hjärnan
i skapandet och
beslutfattandet. I vandringen syresätts hjärnan och olika hjärncentra
sammanlänkas i nya kombinationer. Som ett stillasittande tänkande inte uppnår. I
Creative walking bjuder du in syresatta nya tankar när hjärnan läggs i friläge.
Hjärnan sammankopplar all din tidigare kunskap på ett nytt kreativt och kanske
oanat nytt sätt.

Creative
walking är att öppna upp sinnena och snabbt se helheten samt fokusera på det
specifika man önskar utveckla
. Den tekniken vill vi utveckla för skapande av
nya lösningar inom organisation som ledarskap.
Samma kreativa tänkande och skapande stimuleras vid
reportagetecknande och målande i vardagsmiljöer:  Att snabbt se och skissa helheten, därefter
inzoomning på det specifika man vill skildra och utveckla. Creative walking är
att öppna upp sinnena, låta nya impulser och idéer möta oss. Snabbt få ner det
på papper som ide upplägg för fortsatt utveckling i eftermiddags sessioner. I
grupparbeten och diskussioner bearbeta utmaningar i ledarskapsrollen och i
organisationens kärnverksamhet. Samt utveckla skisserna från dagen till
målningar och text med lärarledd individuell handledning.