Välkomna till en testkväll med SAST. Denna gången kommer vi ha två helt skilda ämnen.

Organizer SAST-Öresund
Time 2016-05-31 17:30
Location Knowit. Stortorget 9, malmo
SAST-Öresund Q2 möte
 

Att lyckas med testprojekt med hjälp av Risk & Requirement Based Testing (RRBT)

Katjana Brandt
Testledare CGI

Vad kan hjälpa dig som testledare för ett projekt att lyckas? En bland flera faktorer kan vara att använda sig av produktrisker. Ett riskbaserat testprojekt har flera fördelar jämfört med ett icke-riskbaserat, bl.a.:

· En samsyn skapas tillsammans med projektets olika intressenter kring hur lösningen ska fungera och vilka affärsrisker man bör fokusera på

· Missade, motsägelsefulla och/eller felaktiga krav synliggörs

· Transparens skapas kring testarbetet och dess kostnader

Vi går igenom grunderna för RRBT samt får höra om ett testprojekt där man använde sig av RRBT.


The Coffee Cup is Mightier than the keyboard

Martin Nilsson
Test Consultant at House of Test

Martin kommer att prata om hur en liten investering i relationsbyggande som testare kan ge ett informationsflöde som potentiellt sätt kan vara väldigt värdefullt. Martin pratar dels om ett par erfarenheter som lärde sig värdet av att lära känna folk men också om hur han mer systematiskt arbetar idag. Bl.a. använder han sig av Don Greys "Container analysis" för att förstå var kommunikation flödar samt var den går fel. Detta hjälpte honom mycket då Martin koordinerade hundra testare på Qlik.


Agenda:

17:30-17:35 SAST Öresund välkomnar deltagare
17:35-17:50 Presentation av sponsor (Knowit)
17:50-18:35 Katjana Brandt
18:35-19:15 Mat & Mingel paus
19:15-20:00 Martin Nilsson
Plats: Knowit. Stortorget 9, Malmö
Kostnad: Gratis!
Bindande anmälan senast 26:e maj

OBS!


Anmäl förhinder till oresund@sast.se så att vi har en chans att avbeställa maten.