Storskaligt växthus försörjt av spillvärme, är det möjligt i Piteå?

Arrangör Piteå Science Park
Tid 2024-06-14 12:0013:00
Plats Piteå Science Park, konferensrum Innovatören, Piteå
Storskaligt växthus försörjt av spillvärme, är det möjligt i Piteå?
 

Piteå Science Park har genomfört en förstudie som undersökt möjligheterna för ett storskaligt växthus uppvärmt av spillvärme.  I förstudien har vi utforskat förutsättningarna för att använda spillvärme till livsmedelsproduktion i ett storskaligt växthus i Piteå.

Det här är en lunchföreläsning där vi presenterar resultaten från förstudien, följt av samtal och frågestund tillsammans med vår innovationsledare Patrik Isaksson. Piteå Science Park bjuder på lunch. 

Föreläsningen är relevant för dig som arbetar med etablerings- och näringslivsfrågor. Om du är intresserad av hur näringslivet och industrin tillsammans kan bidra till att lösa samhällsutmaningar, är detta ett inspirerande tillfälle för dig.