Informationsmöte för markägare

Arrangör TOWII Renewables
Plats Cape East, Haparanda
Informationsmöte för markägare
 

Hej

Du är markägare i området vi undersöker möjligheterna att etablera en vindpark i och därför 
bjuder vi nu in dig till ett informationsmöte. Projektet är i ett mycket tidigt skede men vi vill att berörda markägare ska vara väl informerade om de planer som finns. På mötet kommer vi att berätta om TOWII som bolag, hur vi avser att gå till väga när vi undersöker om området är lämpligt för vindkraft och vad det skulle innebära för möjligheter för dig som markägare, bland annat vad gäller upplåtande av mark och arrendeersättning. Vi lyssnar på förslag, synpunkter och annan viktig information från er och svarar på de frågor som ni har. Vi kommer också att berätta om vägen vidare och generellt om hur projektering av vindkraft går till.


mvh 
TOWII Renewables