Föreläsning med Charlie Eriksson

Tid 2023-10-11 10:0016:00
Plats Nicolaiskolans Aula
Föreläsning med Charlie Eriksson kl 10:00
 
Föreläsning med Charlie Eriksson kl 13:00
 

Välkommen på föreläsning med Charlie Eriksson!


Tänk på att vid,

Elevgrupper <20 elever ska ha minst 1 skolpersonal med under hela föreläsningen

Elevgrupper >20 elever ska ha fler än 1 skolpersonal med under hela föreläsningen